dissabte, 9 de desembre del 2023

Un dels carrers de La Clota.

S'ha de dir que m'he inventat "un dia assoleïat", la veritat és que feia molta fresca i estava núvol;

així és que he fet una foto i, a la tarda, he pintat l'aquarel·la.