dissabte, 12 de novembre del 2016

dimecres, 9 de novembre del 2016

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE DE 2016

Aquest dissabte tornem a 
MONTJUÏC
Com la setmana passada, el punt de trobada serà a
les 10 h. davant les TORRES VENECIANESdiumenge, 6 de novembre del 2016