dissabte, 9 d’agost del 2014

Uns arbusts dels molts que hi ha al Parc de La Ciutadella


Poca cosa i molt senzilla.
He suprimit la boscúria del darrera perquè herbes, matolls i més verd sobre el tema principal 
m'ho complicava molt. D'aquesta manera el motiu escollit és més clar. 
Aquest dissabte he pogut retrobar-me amb els amics.
(Abans ja havia dibuixat a llàpis una panoràmica sobre l'Arc de Triomf que el dia que pugui
... i faci sol, pintaré in situ).