dijous, 21 de setembre del 2017

DISSABTE, 23 DE SETEMBRE DE 2017

Novament ens trobem davant la porta principal de l'església de
SANTA MARIA DEL MAR
Pintarem a dins o a fora, segons convingui, 
i ho farem a partir de les 10 h.