dijous, 29 de setembre del 2022

DISSABTE, 1 D'OCTUBRE DE 2022

 

Com es pot veure, repetim l'escenari del DISSABTE passat

JARDINS INTERIORS ENTRE ELS PABELLONS DEL

RECINTE DE L'HOSPITAL DE SANT PAU

També com s'índica en el plànol, ens trobem davant l'entrada d'Urgències 

del carrer Sant Quintí. Com sempre, a les 10 hores.

diumenge, 25 de setembre del 2022


 De la sortuda d'ahir al hospital de Sant Pau, ennubolat, plovisqueixant,..... el temps just de dibuixat una mica i intentar acabar.ho a casa. Hi han molts temes, tornarem. La cerbeseta va caure eh?