dimecres, 2 de juny del 2010

Una mostra de que també es pinta a demés d'esmorzar.

No sols de pa viu el home, també d'altres viandes
A pesar de la pluja també es pinta.