dimarts, 7 de març del 2017

DISSABTE, 11 DE MARÇ DE 2017

Aquest dissabte al matí
tornarem als jardins de 
CAN BOIXERES

Aconsellats per l'amic Artur, el més avinent és agafar la línea 1 (vermella)
i trobar-nos tot sortint de l'ESTACIÓ RBLA. JUST OLIVERAS

(en el cas en què algú vingui des de la línea 5 (blava) haurà de fer transbord 
a l'estació Plaça de Sants)

diumenge, 5 de març del 2017

En principi havíem quedat a Can Vidalet, però a l'estar tancat per amenaça de caiguda de branques pel vent, vam decidir anar al proper de Can Buixeres.

    
Añadir leyenda